Formularz zapisu

Home / Formularz zapisu

Zapis na kurs nie jest jednoznaczny z rezerwacją miejsca w grupie. W celu potwierdzenia miejsca w określonej grupie po wypełnieniu formularza zostanie wysłany e-mail z dalszymi informacjami.

Chcę się uczyć:

Jestem zainteresowany kursem:

Jak oceniasz swój poziom znajomości języka?:

Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu jest TOVI Krzysztof Wójcik, e-mail: biuro@easydeutsch.pl. Dane będą przetwarzane do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie w celu wzięcia udziału w kursie językowym oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora danych, a mianowicie marketingu bezpośredniego. Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania lub zaprzestania realizowania ww. celów. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do podanych danych, jak również do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a w zakresie przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania. Może Pan/Pani wnieść skargę do GIODO. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz niepodanie ich będzie skutkowało niemożnością realizacji celów, o których mowa powyżej.

Call Now Button